Hur ska det vända?

Posted by

Läkare beskyller sina (svårt sjuka) patienter för att ta upp för stor del av deras redan belastade arbetsbörda… Jo, du läste tyvärr rätt. Mirijams ena PAL har hotat om att avsäga sig ansvaret för henne på grund av att Mirijams ovanliga och svårbehandlade sjukdom tar upp för mycket av hennes tid. Hon säger öppet att hon redan arbetar 60-100 timmar per vecka och snart inte orkar mer. Hon vägrar samtidigt remittera Mirijam till Tyskland. Är det bara jag som saknar logiken i resonemangen här?

På nyheterna ikväll berättar man om den enorma arbetsbördan för akademiker som blir ett hot mot hälsan och antalet sjukskrivningar väntas öka. Det kräver ju ingen vidare analys för att förstå den direkta faran med det. Den svenska vårdapparaten kommer att bli än mer belastad och människor kommer att fara illa både i arbetslivet och privat… när ska det vända? Vem ska ta ansvar?

När jag tittar på hur samhället och världen utvecklas så blir jag ofta lätt illamående. Jag undrar hur illa det ska behöva bli innan så pass många reagerar så att en förändring blir möjlig. Det som skrämmer mig mest är världen och värderingarna som våra barn växer upp i. Trasiga vuxna i ett trasigt välfärdssystem som skapar trasiga unga.

Jag vill vara med och skapa ett samhälle där människor förstår sin kraft, sin storhet och sitt ansvar. Jag vill lyssna, kämpa, diskutera, skapa, förändra, förbättra… Jag drömmer om ett samhälle där medmänsklighet och medkänsla vinner över pengarna och du får tycka att jag är precis hur naiv som helst, det är okej! Faktum kvarstår – det absurda vinstintresset och effektiviseringsmanin som råder gör oss sjuka, handlingsförlamade och olyckliga och vad har vi då kvar? IMG_7889/det var torsdagstanken : ) Hälsa, fred och kärlek – vad mer kan man önska sig? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *